Poisson

Deze campagne werd beëindigd. De informatie werd niet meer geüpdate sinds december 2014.

Welkom op de website scanuwproducten.be.

De huidige crisissen in onze voedselproductie tonen aan dat we erg weinig informatie krijgen over de herkomst van onze voedingsproducten. Waar werden ze geproduceerd ? Op welke manier ? Welke additieven werden toegevoegd ? ... Allemaal vragen waar u als consument recht op heeft, maar vaak geen antwoord op krijgt.

Scan uw producten wil u dit antwoord geven. We gaan op zoek naar het verhaal achter uw voedingsproducten en geven informatie over de industrialisering van de voedselproductie. Tegelijkertijd bieden we een aantal alternatieven voor een gezonde, milieuvriendelijke en eerlijke voeding aan.

We begonnen onze website met het verhaal achter ons rundsvlees, maar de volgende maanden staan vissen in de kijker. Binnen vier maanden krijgt u een nieuw dossier aangeboden.

Vis

Voor wie ervan houdt leveren de zeeën en oceanen massa’s basisproducten voor overheerlijke gerechten: tonijn, kreeft, garnalen, mosselen, zalm, ... Nochtans is algemeen bekend dat de visbestanden harde tijden doormaken. Als oorzaken worden overbevissing, vervuiling en besmettingen, maar ook klimaatproblemen, onwettige visserij e.a. genoemd. Het is niet makkelijk om klaar te zien in de problematiek.

Vis leeft in het wild en we hebben er niet echt controle over. Bovendien maakt het internationaal karakter van het visbeheer de aanpak en de toepassing van regels heel complex.

De Europese Unie is op weg naar een duurzamere visserij via de zeer recente hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Er worden tegen het einde van dit jaar (december 2014) nog grote veranderingen voorzien die tot doel hebben de hoeveelheid teruggegooide vangst te beperken en vooral meer informatie te verstrekken aan de consumenten, bijvoorbeeld over het ICES-gebied.

Kijk maar eens naar het filmpje "Planète Océan", waarin Yann Arthus-Bertrand de schoonheid van de oceanen beschrijft, maar ook de problemen die ze bedreigen toelicht.

Dit thema is in verschillende hoofdstukken opgesplitst om u over verschillende aspecten afzonderlijk te informeren en de keuzes die u bij uw aankopen van zeeproducten zult moeten maken, in de goede richting te sturen.

Veel leesplezier.

Reeds gescande producten

Nieuwsbrief

RABAD