Voeding is een fundamentele behoefte van iedereen. Dit is een grote zorg, op lokaal en wereldniveau, door de impact op economisch, sociaal, milieu en gezondheidsvlak. Het RABAD (Netwerk van Brusselse actoren voor duurzame voeding) is ontstaan na een ontmoeting van burgers die overtuigd waren van de noodzaak van een gedragsverandering en van onze manier van denken over de urgentie om deze mondiale plaag in te tomen.

De actoren van dit netwerk wilden graag hun krachten en hun verschillende expertises op gebied van Duurzame Voeding bundelen en organiseerden hun eerste groot evenement op 15 maart 2008 in les Halles des Tanneurs . Ze stelden hun visie en charter voor, getekend in aanwezigheid van de Minister van Leefmilieu Brussel.

Het globale objectief is : komen tot een zo min mogelijk bewerkte voeding, toegankelijk voor iedereen, tot een landbouw met respect voor aarde en producent en tot een evenwichtige verdeling van de hulpbronnen.

Het netwerk groepeert verschillende, gaande van landbouwers, biologische restauranthouders over NGO’s tot fair trade winkels (v. leden) Een diversiteit van leden waardoor het Rabad een systemische visie en een grondig inzicht heeft in de verschillende stadia van de productiecyclus van voeding. Door het samenbrengen van deze expertises is het Rabad de referentie gesprekspartner op gebied van duurzame voeding, geschikt om te antwoorden op al uw vragen.

Het Rabad heeft 3 basisdoelstelling: netwerking, ontwikkeling van projecten en het opzetten van en verdelen van informatie over duurzame voeding.

Om zijn objectieven te verwezenlijken onderneemt het RABAD verschillende acties: networking, werkgroepen, nieuwsbrieven, …

Lid worden van het RABAD.

Nieuws

Doelstellingen van het Rabad

Het Rabad heeft 3 basis doelstellingen: netwerking, ontwikkeling van projecten en het opzetten van en verdelen van informatie over duurzame voeding. (...)

Agenda

27.06.2017 - 27/06: Rabad annual day 

Het thema van dit jaar is: « Korte keten en de logistieke problemen (stockage, mobiliteit, uitbesteding, enz.) » Er zullen in totaal 50 projecten in duurzame voeding worden voorgesteld waarvan de helft gelinkt is aan het thema van dit jaar ; gedurende het evenement zal u de gelegenheid krijgen om de dragers van de 50 projecten en meer dan 200 andere ondernemers in de sector te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Het evenement zal plaats vinden op dinsdag 27 juni 2017 van 13u30 tot 19u30 bij Leefmilieu brussel, Site de Tour & Taxis, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel Programma : 13u30 : presentatie van het RABAD ;13u45 : presentatie van het projet Choud'Bruxelles ;14u : toespraak van de Minister van Milieu, Mevrouw Céline Fremault ;14u15-15u30 : eerste sessie van presentaties – thema : korte keten en logistieke problemen voor de Brusselse ondernemers in duurzame voeding ;15u30-16u30 : pauze netwerking ;16u30-17u45 : tweede sessie van presentaties – thema : problematiek en projecten gelinkt aan duurzame voeding;17u45-19u30 : netwerking – drink en kleine hapjes aangeboden door de leden van het RABAD. Inschrijving verplicht: Schrijf u snel in hier. Voor niet-leden van het RABAD, vaagt men €5 voor de deelnamen. Gelieve ter plaatse betalen. (...)

Nieuwsbrief

Facebook