Voeding is een fundamentele behoefte van iedereen. Dit is een grote zorg, op lokaal en wereldniveau, door de impact op economisch, sociaal, milieu en gezondheidsvlak. Het RABAD (Netwerk van Brusselse actoren voor duurzame voeding) is ontstaan na een ontmoeting van burgers die overtuigd waren van de noodzaak van een gedragsverandering en van onze manier van denken over de urgentie om deze mondiale plaag in te tomen.

De actoren van dit netwerk wilden graag hun krachten en hun verschillende expertises op gebied van Duurzame Voeding bundelen en organiseerden hun eerste groot evenement op 15 maart 2008 in les Halles des Tanneurs . Ze stelden hun visie en charter voor, getekend in aanwezigheid van de Minister van Leefmilieu Brussel.

Het globale objectief is : komen tot een zo min mogelijk bewerkte voeding, toegankelijk voor iedereen, tot een landbouw met respect voor aarde en producent en tot een evenwichtige verdeling van de hulpbronnen.

Het netwerk groepeert verschillende, gaande van landbouwers, biologische restauranthouders over NGO’s tot fair trade winkels (v. leden) Een diversiteit van leden waardoor het Rabad een systemische visie en een grondig inzicht heeft in de verschillende stadia van de productiecyclus van voeding. Door het samenbrengen van deze expertises is het Rabad de referentie gesprekspartner op gebied van duurzame voeding, geschikt om te antwoorden op al uw vragen.

Het Rabad heeft 3 basisdoelstelling: netwerking, ontwikkeling van projecten en het opzetten van en verdelen van informatie over duurzame voeding.

Om zijn objectieven te verwezenlijken onderneemt het RABAD verschillende acties: networking, werkgroepen, nieuwsbrieven, …

Lid worden van het RABAD.

Agenda

Nieuwsbrief

Facebook