Your address will show here +12 34 56 78

Netwerk Van Brusselse Actoren 

Voor Duurzame Voeding

VOORSTELLING

Missie 
Het RABAD heeft als missie de ontwikkeling van duurzame voedingsprofessionals in Brussel te bevorderen en te ondersteunen.

Doelstellingen 
Het RABAD heeft 4 doelstellingen om deze ambitie waar te maken:
  • Synergie tussen duurzame voedingsactoren aanmoedigen en bevorderen, complementariteit en samenwerking vooropstellen.
  • De ontwikkeling van nieuwe professionele sectoren in duurzame voeding in Brussel ondersteunen.
  • Standpunten en ervaringen uit het veld doorgeven aan de politieke besluitvormers. 
  • Informeren, delen en inspireren.

Dit willen we doen via drie hoofdactiviteiten:
ONTMOETINGSMOMENTEN
Werkgroepen waar de leden specifieke thema's kunnen bespreken, zoals bijvoorbeeld logistiek voor lokale producten, in korte keten, naar en binnen het Brussels Gewest.

Netwerkmomenten waar leden elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen of aanknopingspunten kunnen vinden voor toekomstige samenwerking.
STEUN AAN PROFESSIONALS
Actoren in duurzame voeding ondersteunen bij de ontwikkeling van hun activiteiten: 

- Antwoorden op vragen van professionals of projectdragers via de helpdesk.

- De marktevolutie opvolgen en informatie delen via webinars rond duurzame voeding (bv.: een bedrijf in duurzame voeding starten of ontwikkelen in Brussel: welke steun is beschikbaar?).

- De meningen en ervaringen van leden onder de aandacht van de politieke besluitvormers brengen, met name in het kader van de Good Food-strategie en het economisch plan Be in Transition.
REGELMATIGE COMMUNICATIE
Via de volgende kanalen:

- Een maandelijkse newsletter voor professionals in duurzame voeding.

- Een linkedInGroep , ook hier voor een publiek van professionals in duurzame voeding.
Wilt u deel uitmaken van een netwerk van professionals op het gebied van duurzame voeding in Brussel?

Activiteiten per jaar

Sympathisanten

Leden

HOE KON HET RABAD ME HELPEN ?

U vraag zich af wat het Rabad voor u kan doen?  Welke voordelen lidmaatschap heeft voor uw bedrijf? 
Een paar van onze leden vertellen er meer over:

ONZE GESCHIEDENIS

  • Text Hover
Het RABAD (Réseau des Acteurs Bruxellois pour l'Alimentation Durable, of Netwerk van Brusselse Actoren voor Duurzame Voeding) is onstaan in 2008.  

We waren ervan overtuigd dat we anders moesten gaan denken. Op een andere manier voedsel produceren, koken en eten. Daarom brachten we professionele Brusselse actoren samen om aan deze verandering te werken.

Ons doel? We willen opnieuw weinig getransformeerd, lokaal en seizoensgebonden voedsel. Betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. Een voedselsysteem dat respect heeft voor levende wezens, producenten en eters.

Het netwerk brengt meer dan 80 leden samen met uiteenlopende activiteiten: van biologische boeren tot duurzame restaurants, van fairtradewinkels tot sensibiliseringsverenigingen.

Dankzij deze diversiteit heeft het Rabad een systemische visie en een grondige kennis van de verschillende stadia van de voedselproductiecyclus. Het is deze kruisbestuiving van expertise die van het Rabad een gesprekspartner bij uitstek maakt op het gebied van duurzame voeding.

U kunt hier de lijst van Rabad-leden raadplegen.