Eerste meting voedselverlies in Vlaanderen

Facebook Twitter

voedselverlies.be

Bekijk
online

Eerste
meting
voedselverlies
in Vlaanderen

Voedselverliezen
in de gehele
productieketen
en bij de
consument
worden voor
2015 in
Vlaanderen
geschat op
907.000 ton.
Tegen eind
2020 moeten
deze verliezen
met 15%
afnemen.
Voedselverlies
voorkomen aan
de bron is
prioritair.
Ook wordt
ingezet op het
schenken van
voedseloverschotten
aan
voedselbanken
en sociale
organisaties.
Na preventie
komt
valorisatie
van
voedselreststromen :
als voeder
voor dieren,
materiaal
en/of energie.

In april 2015
lanceerde de
Vlaamse
Regering samen
met haar
ketenpartners
Boerenbond,
FEVIA
Vlaanderen,
Comeos
Vlaanderen,
Unie Belgische
Catering,
Horeca
Vlaanderen,
UNIZO,
Buurtsuper.be
en het
Onderzoeks- en
Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) de Ketenroadmap
Voedselverlies
2020. Met dit
actieplan
engageerden de
overheid en de
partners zich
om gedurende
zes jaar, van
2015 tot en
met 2020,
gezamenlijk de
voedselverliezen in Vlaanderen met 15% te verminderen.
Voedselverliezen
en
nevenstromen :
voedselreststromen
Wanneer een
grondstof of
een product de
bestemming
menselijke
voedselconsumptie
krijgt,
spreken we van
een
voedselgrondstof
of –product
(bv. banaan,
koe). Een
voedselgrondstof
of -product
bestaat uit
een eetbare
fractie
(=voedsel)
(bv.
vruchtvlees
van de banaan,
vlees) en een
niet-eetbare
fractie
(=nevenstroom)
(bv. schil,
beenderen).
Wanneer
voedsel door
mensen wordt
geconsumeerd
(=voedselconsumptie),
heeft het zijn
einddoel
bereikt.
Wanneer
voedsel niet
door mensen
wordt
geconsumeerd,
spreken we van
voedselverlies. Voedselverliezen en nevenstromen vormen samen
voedselreststromen.

Monitoringsrapport
2015
Uit de
monitor blijkt
dat in de
Vlaamse
agrovoedingsketen,
vanaf de oogst
tot en met
consumptie, er
in 2015 naar
schatting
3.485.000 ton
voedselreststromen vrijkwamen. Drie vierde van de voedselreststromen
zijn
onvermijdbare,
niet-eetbare
nevenstromen.
Een vierde
zijn echte
voedselverliezen.
Uitgedrukt in
absolute
cijfers gaat
het om
2.578.000 ton
nevenstromen
en 907.000 ton
voedselverliezen in de gehele keten en bij de consumenten.
Waar
verliezen niet
vermeden
kunnen worden,
trachten de
bedrijven die
steeds zo
hoogwaardig
mogelijk te
valoriseren
volgens de
cascade van
waardebehoud.
92% van die
voedselreststromen
wordt
gevaloriseerd
in Vlaanderen.
Het grootste
deel van de
voedselreststromen
wordt
gevaloriseerd
als voeding
voor dieren
(43%), meteen
ook de hoogste
mogelijke
valorisatie op
de cascade.
Via vergisting
(21%) worden
voedselreststromen
omgezet in
meststoffen en
energie. De
bestemming
bodem is goed
voor 17% van
de
voedselreststromen.

Download het monitoringsrapport 2015

Voortgangsrapport
2016
Het
voortgangsrapport
2016 geeft een
overzicht van
de acties die
de partners
uit het Vlaams
Ketenplatform
vorig jaar
ondernamen om
de
voedselverliezen
te
verminderen.
Enkele
voorbeelden :
Eind 2016
engageerden 37
ziekenhuizen
en
zorginstellingen
zich om
voedselverliezen
te beperken.
De website www.koelkastinorde.be geeft tips om
thuis voeding
slimmer te
bewaren in de
koelkast en
diepvriezer.
De
dry-on-watertechnologie
is een nieuwe
en
energie-efficiënte
manier om
voeding te
drogen.

Bekijk de portfolio
Bekijk het voortgangsrapport

Meer
informatie

www.voedselverlies.be

Dit is een
officieel bericht van de Vlaamse
overheid

Departement
OMGEVING

Vragen of opmerkingen op dit
bericht ? Laat iets weten via voedselverlies@vlaanderen.be

Uitschrijven
| Inschrijven

Over
Vlaanderen.be Disclaimer
Toegankelijkheid

Agenda

Lettre d'information