Ecologische voetafdruk

Facebook Twitter

"Voeding en milieu - 65 tips om lekker, milieuvriendelijk en gezond te eten ", 2008, 28 pagina’s

Deze brochure stelt informatie ter beschikking voor het grote publiek over de milieugevolgen van onze voeding en stelt acties voor om de ecologische voetafdruk van ons bord te verminderen .
Download de fiche
Bestellingen : 02 775 75 75 of per mail

Agenda

Lettre d'information