Nouvelle traduction : Fiches & Prospectus

Facebook Twitter

Ecologische voetafdruk : Fiche Voeding en Milieu - Leefmilieu Brussel

Dit document van 4 bladzijden helpt u om de ecologische voetafdruk van voeding te begrijpen en te berekenen en biedt u enkele oplossingen aan om die afdruk gemakkelijk te verminderen.
download fiche
Empreinte alimentation IBGE

Agenda

Lettre d'information