Voedselverspilling

Facebook Twitter
Een Brussels gezin werpt gemiddeld 31 kgr voedingsresten per jaar weg. Dit komt overeen met 3 maaltijden per dag voor 40.000 personen per jaar ! Op belgisch niveau betekent deze voedselverspilling dus meer dan 650.000 ton et bijna 1,5 milliard euro per jaar. Duurzame voeding betekent ook verminderen van verspilling, onaanvaardbaar vanuit economisch, milieu en sociaal oogpunt.

BROCHURES

- "Voedselverspilling bij bedrijven. Het verborgen gezicht van grootkeukens" - Leefmilieu Brussel
Info-fiche Afval, 2009, 2 pagina’s

PROJECTEN

- GreenCook - Leefmilieu Brussel

Interregionaal project, 2010-2013

Espace Environnement asbl, Bruxelles Environnement - IBGE, OIVO, Fost Plus asbl en Euro Toques Belgique nemen deel aan een groot interregionaal project over voedselverspilling over een periode van 3 jaar.
Het project, gericht op consumptie in huis, in kantines, in supermarkten en in restaurants, heeft tot ambitieus doel de voedselverspilling aanmerkelijk te verminderen tegen 2020 en zo een modelvoorbeeld te zijn van de Europese Noord-West zone op gebied van duurzame voeding.

Meer weten over GreenCook

Agenda

Lettre d'information