Inleiding

Facebook Twitter
Per jaar worden in België 800 miljoen broden en meer dan een miljard broodjes, sandwiches en andere pistolets verorberd ! Het kan wel zijn dat we er merkelijk minder eten dan onze grootouders, maar toch is en blijft brood een basisproduct : goedkoop, dagelijks geconsumeerd door alle bevolkingslagen en belangrijk op het gebied van de voedingswaarde.

Maar in onze maatschappij van voedseloverschotten verloor het brood gelijktijdig zijn rijkdom aan voedingswaarde, zijn symbolisch belang en de aandacht van de consumenten, die meer bezig zijn met wat ze op hun brood zullen doen dan met het brood zelf. Het is gewoon een belegdrager geworden in plaats van een hoofdproduct.

Door de enorme hoeveelheden die ervan geconsumeerd worden, heeft brood evenwel toch aanzienlijke sociale, ecologische en gezondheidseffecten. Daarom heeft het Rabad ervoor geopteerd om dieper op dit product in te gaan en met dit basisproduct als uitgangspunt de ontsporingen van het huidige productie­systeem van landbouwvoedingsmiddelen te illustreren.

Met die ontsporingen wordt gedoeld op het kwaliteitsverlies op het vlak van voedingswaarde, het verlies aan biodiversiteit, de moeilijkheden die de landbouwers ondervinden, het verdwijnen van de artisanale producenten en van de knowhow, de milieuvervuiling, de verspilling, de volatiliteit van de landbouwprijzen, de afhankelijkheid waaronder de landen in het Zuiden gebukt gaan enz. De stand van zaken voor het brood, die hier geschetst wordt, is vandaag de dag voor de meeste van de voedingsproducten vergelijkbaar.

Met deze campagne streeft het Rabad een drieledig doel na : ten eerste aantonen in welke mate de sociale, ecologische en gezondheidsaspecten van de voeding met elkaar verweven en van elkaar afhankelijk zijn ; ten tweede ondersteuning bieden aan de zeldzame landbouwers, molenaars en bakkers die zich nog strijdvaardig opstellen voor de bescherming van kwaliteitsbrood en van hun vakkennis ; en ten slotte de consument informeren en de weg wijzen naar de zo duurzaam mogelijke alternatieven.

Hoofdstukken

U kan het volledige dossier downloaden door te klikken op het logo van onze campagne.

Volledige dossier
Klik op het logo

Agenda

Lettre d'information