Graan, een model voor de mondialisering

Facebook Twitter
De geschiedenis van het brood is nauw verbonden met die van de tarwe. De "malse tarwe", ook gewoon tarwe genoemd bij ons, is immers de graansoort die in de wereld het meest gebruikt wordt om brood te maken. Tarwe wordt in de vijf werelddelen geconsumeerd, maar hoofdzakelijk geteeld in de Verenigde Staten en Europa.

Internationale markt

In de industrielanden waar het grootste deel geteeld wordt, maakt tarwe het voorwerp uit van een intensieve teelt, die m.a.w. poogt de rendementen continu op te drijven en te maximaliseren, meestal zonder zich te bekommeren om de ecologische en sociale gevolgen. Lees meer.

Volatiliteit van de prijzen

Tot in 2005 waren de prijzen van de granen – en van tarwe in het bijzonder – een eeuw lang alleen maar gedaald. In België is de tarweprijs met de helft gedaald op twintig jaar tijd, tussen 1985 en 2005. Plots, vanaf 2006, kenden de graanprijzen een spectaculaire stijging op de internationale markten : de tarweprijs is verdubbeld tussen februari 2007 en februari 2008, tot op een nooit eerder bereikte recordhoogte! Vanwaar die opstoot? Er zijn veel oorzaken en ze zijn heel complex. Lees meer.

Agenda

Nieuwsbrief