Productie

Facebook Twitter
Het brood moet 3 productie etappes doorlopen alvorens bij ons terecht te komen : boeren, meelfabrikanten en bakkers.

Boeren

In België neemt de graanproductie ongeveer een kwart van de bewerkte bodem in en twee derden van die oppervlakte zijn bestemd voor tarwe. Dat is de grootste teelt in het Waalse Gewest, gevolgd door de suikerbiet : hij beslaat meer dan honderdduizend hectare grond en levert een miljoen ton per jaar op.

De rentabiliteit van de broodtarwe is minder groot dan die van de voedertarwe omdat een zelfde oppervlakte minder opbrengt van eerstgenoemde soort, terwijl de verkoopprijs doorgaans gelijkwaardig is en de vraag naar diervoeders almaar blijft toenemen.
Lees meer.

Graanprijzen

De zware investeringen, de onvaste prijzen op de wereldmarkt en de ontregeling van het klimaat maken de toestand voor de boeren almaar onstabieler en nijpender.
De verkoopsprijs van de graanoogsten wordt bepaald door de wereldmarkt, in functie van de vraag en het aanbod. Die prijs evolueert constant, van dag tot dag en zelfs van minuut tot minuut, volgens de schommelingen op de internationale markt.
Lees meer.

Graankwaliteit

Het vochtig zeeklimaat in ons land bemoeilijkt de productie van broodgranen. Voor de industrie-sector is een graansoort "tot brood verwerkbaar" als ze voldoet aan bepaalde criteria die gemeten worden op het moment van het oogsten van de graankorrel. Lees meer

Meelfabrikanten

Meelproductie

Vandaag de dag wordt het meeste meel industrieel gemaakt, in wat de meelindustrie (of industriële maalderij) genoemd wordt.
De fabricage van een meelsoort bestaat uit het scheiden van de verschillende delen van de graankorrel (endosperm, omhulsel en kiem) en die tot zeer fijne deeltjes vermalen. Lees meer.

Molenstenen

We zien hier en daar een terugkeer naar de meelsoorten die op molensteen geproduceerd worden. Die trend kan verklaard worden door het feit dat de industriële productieprocessen enerzijds belangrijke verbindingen uit het graan doen verdwijnen en anderzijds de voedingswaardekwaliteit van de graankorrel schaden. Lees meer.

Bakkers

Industriële fabricage

De meeste broden worden in de fabriek gemaakt en voorgebakken, daarna diepgevroren of vacuüm verpakt, om vervolgens in enkele minuten tijd in het verkooppunt (af)gebakken te worden. We zien dat in de warenhuizen en in veel restaurants, maar ook bij een deel van de wijkbakkers die niet langer zelf hun deeg maken.
Lees meer.

Distributiekanalen

Parallel met die industrialisatie van de productie zijn de distributiekanalen van het brood in ruime mate gediversifieerd. Vandaag worden twee derden van de broden die in België geconsumeerd worden, gekocht in warenhuizen. Dat is allemaal marktaandeel dat de lokale bakkers zijn kwijtgeraakt.
Lees meer.

Artisanale bakkers

De kruising van die twee trends heeft de verdwijning van de artisanel bakkers als rechtstreeks gevolg. Van het zeventigtal artisanale bakkerijen dat in 2011 in Brussel geregistreerd was, heeft op een jaar tijd al een tiental de deuren gesloten en loopt meer dan 80% het risico geen overnemers te vinden in de komende jaren…Lees meer.

Agenda

Lettre d'information