Graanprijs

Facebook Twitter
De verkoopprijs van de graanoogsten wordt bepaald door de wereldmarkt, in functie van de vraag en het aanbod. Die prijs evolueert constant, van dag tot dag en zelfs van minuut tot minuut, volgens de schommelingen op de internationale markt. Die volatiliteit van de prijzen maakt de landbouw-bedrijven kwetsbaar en de boeren vallen vaak te licht uit bij onderhandelingen met de landbouw-voedingsmiddelenindustrie en de grootdistributie.

De zware investeringen, de onvaste prijzen op de wereldmarkt en de ontregeling van het klimaat maken de toestand voor de boeren almaar onstabieler en nijpender. Nogal wat boeren hebben problemen met overkreditering omdat ze verplicht zijn om in peperduur landbouwmateriaal te investeren terwijl de oogsten in jaren zoals 2011, met felle stortregens in de zomer, letterlijk en figuurlijk in het water vallen.

Vaak zijn de kleinste boeren het kwetsbaarst. Opvallend daarbij is dat de landbouwsector in de kopgroep staat in de rangschikking volgens de zelfmoordcijfers… Door die toestand gaan de landbouwbedrijven ofwel zich specialiseren en almaar groter worden en meer geautomatiseerd werken, ofwel verdwijnen ze : in dertig jaar tijd heeft België het aantal boerderijen met meer dan 60% zien teruglopen en bijna de helft van de tewerkstelling in de landbouwactiviteiten zien afvloeien… en die trend zet zich voort !

De verkoopprijs van de graanoogsten wordt bepaald door de wereldmarkt, in functie van de vraag en het aanbod

Die prijs evolueert constant, van dag tot dag en zelfs van minuut tot minuut, volgens de schommelingen op de internationale markt. Die volatiliteit van de prijzen maakt de landbouw-bedrijven kwetsbaar en de boeren vallen vaak te licht uit bij onderhandelingen met de landbouw-voedingsmiddelenindustrie en de grootdistributie.

EGL

De opeenvolgende hervormingen van de Europese Gemeenschappelijk Landbouwpolitiek (GLP) hebben geleid tot nog meer doorgedreven specialisatie van de landbouw. In plaats van aanvullende producties te diversifiëren, zoals vroeger, concentreren de boerderijen zich op één of twee producten om aan de vraag van de markt te beantwoorden.

Maar die hyperspecialisatie maakt ze kwetsbaar bij een slechte oogst, bij een forse daling van de prijs van hun productie en in hun onderhandelingen met de actoren uit de landbouwvoedingssector.
Het nieuwe beleid zal in 2014 voor zes jaar in voege treden. Het zal er onder andere naar streven om de onderhandelingspositie van de boeren te versterken door ze in staat te stellen om zich te verenigen binnen producentenorganisaties of door interprofessionele verenigingen in het leven te roepen.

Er zijn Europese volksvertegenwoordigers die zich echt voor deze zaak inzetten en die de ontsporingen van het huidige landbouwvoedingssysteem aanklagen.Zo heeft José Bové, bijvoorbeeld, het feit onder de aandacht gebracht dat de landbouwers een derde van de voedingsmeerwaarde op de landbouwproducten verloren hebben binnen een tijd-spanne van vijftien jaar.

Agenda

Lettre d'information