Brood, niet onschuldig voor het leefmilieu

Facebook Twitter
Door de enorme hoeveelheden die ervan geconsumeerd worden, heeft brood evenwel toch aanzienlijke sociale, ecologische en gezondheidseffecten. Daarom heeft het Rabad ervoor geopteerd om dieper op dit product in te gaan en met dit basisproduct als uitgangspunt de ontsporingen van het huidige productiesysteem van landbouwvoedingsmiddelen te illustreren. De stand van zaken voor het brood, die hier geschetst wordt, is vandaag de dag voor de meeste van de voedingsproducten vergelijkbaar.

Biodiversiteit

De granen wereldwijd vertonen een opmerkelijke biodiversiteit. Naarmate de millennia verstreken, heeft de mens variëteiten geselecteerd en gekruist om ze aan elk gewest aan te passen en hun troeven nog te versterken : de stevigheid van de stengels, het gemak waarmee het kaf van het koren gescheiden wordt, de weerstand tegen ziekten enz. Op heden bestaan er duizenden tarwevariëteiten in de wereld. Lees meer.

Pesticiden

De granen worden in enorme hoeveelheden en volgens een intensief landbouwmodel geteeld. Dat gebeurt hoofdzakelijk in de Verenigde Staten en Europa. De landbouwproductie is gulzig naar synthetische producten (afkomstig van de petrochemie), zoals de pesticiden en meststoffen. Hun teelten hebben daardoor een aanzienlijke milieu-impact. Lees meer.

GGO’s

En hoe zit het met de genetisch gemodificeerde organismen (GGO) in ons brood ? Tarwe is één van de zeldzame grote voedingsplanten waar (nog) geen transgene vorm van geteeld wordt op grote schaal. Monsanto en Syngenta (de grootste zaaigoedmultinationals die GGO’s ontwikkelen) hebben allebei, onder druk van de publieke opinie, hun onderzoeken naar genetisch gemodificeerde tarwe in het begin van de jaren 2000 stopgezet. Lees meer.

Biologische landbouw

De biologische landbouw gebruikt natuurlijke meststoffen om zijn teelten te verrijken en verbiedt elk gebruik van synthetische producten uit de petrochemie en van GGO’s. De milieu-impact van die landbouw is gevoelig kleiner dan die van de klassieke landbouw. De vraag van de consumenten naar biologische producten neemt al enkele jaren toe en die landbouwmethode wint stap voor stap terrein in ons land, net zoals in onze buurlanden. Momenteel is brood het meest gegeten biologisch product in België. Lees meer.

Klimaatveranderingen

De landen in het Zuiden worden wel het ergst getroffen, maar in België is de landbouwsector nu ook al het slachtoffer van de klimaatveranderingen die aan de gang zijn. Almaar meer worden de landbouwers geconfronteerd met extreme weersomstandigheden die de oogstopbrengst in gevaar brengen. Lees meer.

Agenda

Lettre d'information