Biologische landbouw

Facebook Twitter
De biologische landbouw gebruikt natuurlijke meststoffen om zijn teelten te verrijken en verbiedt elk gebruik van synthetische producten uit de petrochemie en van GGO's. De milieu-impact van die landbouw is gevoelig kleiner dan die van de klassieke landbouw. De vraag van de consumenten naar biologische producten neemt al enkele jaren toe en die landbouwmethode wint stap voor stap terrein in ons land, net zoals in onze buurlanden. Momenteel is brood het meest gegeten biologisch product in België .

De graanproductie in de biologische landbouw is evenwel niet gemakkelijk: de productiekosten zijn hoog en de opbrengst (geproduceerde hoeveelheid per bewerkte hectare) kan tot tweemaal kleiner zijn dan in de traditionele landbouw.

Dat kan onder meer verklaard worden door het feit dat de moderne graanvariëteiten door de landbouwvoedingsmiddelenindustrie ontworpen worden in laboratoria en grote hoeveelheden synthetische mest nodig hebben om goede resultaten te leveren.

Om die moeilijkheid te omzeilen, grijpen een deel van de biologische landbouwers terug naar oudere variëteiten. Naast hun belang in termen van biodiversiteit, passen die variëteiten zich ook beter aan de lokale omstandigheden aan en blijken ze na enkele oogsten vaak meer resistent te zijn tegen eventuele moeilijke teeltvoorwaarden.

Onder de geherwaardeerde variëteiten van de voorbije jaren wordt spelt bijvoorbeeld beschouwd als een "milieuvriendelijke graansoort", omdat de stengel resistent is en het robuuste omhulsel als natuurlijke barrière dient voor de paddenstoelen en parasieten. Het is tevens een meer rustieke graansoort, die gemakkelijker geteeld kan worden zonder synthetische producten in te zetten.

Agenda

Nieuwsbrief