GGO’s

Facebook Twitter
En hoe zit het met de genetisch gemodificeerde organismen (GGO) in ons brood? Tarwe is één van de zeldzame grote voedingsplanten waar (nog) geen transgene vorm van geteeld wordt op grote schaal. Monsanto en Syngenta (de grootste zaaigoedmultinationals die GGO's ontwikkelen) hebben allebei, onder druk van de publieke opinie, hun onderzoeken naar genetisch gemodificeerde tarwe in het begin van de jaren 2000 stopgezet.

Die reuzen van de zaaigoedsector voelden toen een te sterke terughoudendheid, zowel van de kant van de landbouwers als van de consumenten. Dat is vooral het geval in Europa, waar het verzet tegen de GGO’s het hevigst is: nog maar eens een bewijs dat we als consumenten ook onze rol te vervullen hebben!

Bij het grote publiek heerst een grotere vrees voor de GGO’s voor tarwe omdat dat gewas rechtstreeks voor menselijke voeding dienst doet, terwijl maïs en soja, de belangrijkste GGO-teelten op wereldschaal, voornamelijk bestemd zijn voor diervoeders. Maar toch zien we dat de GGO beetje bij beetje meer gemeengoed worden en we zijn waarschijnlijk nog verre van helemaal verlost van het boze spook van de transgene tarwe. We zullen dus waakzaam moeten blijven!

Agenda

Nieuwsbrief