Pesticiden

Facebook Twitter
De granen worden in enorme hoeveelheden en volgens een intensief landbouwmodel geteeld. Dat gebeurt hoofdzakelijk in de Verenigde Staten en Europa. De landbouwproductie is gulzig naar synthetische producten (afkomstig van de petrochemie), zoals de pesticiden en meststoffen. Hun teelten hebben daardoor een aanzienlijke milieu-impact.

Voor de tot brood verwerkbare graansoorten dienen die synthetische producten voornamelijk als remmers voor de groei van de stengels (om te vermijden dat die omvallen voordat de oogsttijd aangebroken is), om de percelen van onkruid te ontdoen, om de ziekten te bestrijden en om het eiwitgehalte van de graankorrels te verhogen.

Maar enerzijds worden deze productiemiddelen op basis van petroleum gemaakt en veroorzaakt hun fabricage een grote uitstoot van broeikasgassen. En anderzijds heeft het sproeien ernstige rechtstreekse milieu effecten, met voorop de bodem- en watervervuiling, plus daarnaast verlies aan biodiversiteit van fauna en flora en het afnemen van de bijenpopulatie.

Op de uitgestrekte graanvlakten in Frankrijk schat de overheid dat de landbouw verantwoordelijk is voor ongeveer twee derden van de vervuiling van de waterlopen met nitraten, fosfaten en pesticiden.

Agenda

Lettre d'information