Biodiversiteit

Facebook Twitter
De granen wereldwijd vertonen een opmerkelijke biodiversiteit. Naarmate de millennia verstreken, heeft de mens variëteiten geselecteerd en gekruist om ze aan elk gewest aan te passen en hun troeven nog te versterken: de stevigheid van de stengels, het gemak waarmee het kaf van het koren gescheiden wordt, de weerstand tegen ziekten enz. Op heden bestaan er duizenden tarwevariëteiten in de wereld.

In België tellen we een veertigtal graanvariëteiten die op de markt verkrijgbaar zijn en het merendeel van het zaaigoed wordt nog op natuurlijke wijze verkregen, na selectie op de velden. Er wordt van uitgegaan dat er een tiental jaren nodig is om een variëteit te bekomen die goed aangepast is aan de plaatselijke bodem en het lokale klimaat.

Op internationaal vlak zoeken de leidinggevende actoren van de landbouwvoedingssector echter naar manieren om continu de opbrengsten te vergroten en de productie uniform te maken. Daartoe sporen ze de landbouwers aan om overal ter wereld dezelfde variëteiten te telen, namelijk moderne varianten waarvan de markt in hun handen is en die oogsten opleveren die het best aan de behoeften van de industrie aangepast zijn.

Dat is een zorgwekkende evolutie omdat ze de biodiversiteit ernstig in het gedrang brengt. Tal van verenigingen ijveren wereldwijd voor het behoud van die biologische diversiteit en voor de vrijheid van het zaaigoed.

Agenda

Nieuwsbrief