Verspilling

Facebook Twitter
Sinds enkele jaren zijn er verenigingen en overheidsinstanties die zich fel interesseren voor de voedselverspilling. Studies hebben inderdaad indrukwekkende cijfers opgeleverd : elk jaar wordt meer dan een vierde van de wereldwijde voedselproductie verspild, terwijl die hoeveelheid zou volstaan om alle mensen te voeden die honger lijden in de wereld… en meer zelfs !

En wanneer we ’verspillen’ zeggen, dan bedoelen we wel degelijk van voedsel dat niet geconsumeerd werd en van nog eetbare resten, niet van afvalstoffen.

In Brussel wordt de voedselverspilling geraamd op 31 kg per gezin per jaar. Dat komt overeen met de hoeveelheid die nodig is om 40.000 mensen een jaar lang drie maaltijden per dag te bezorgen. Volgens Leefmilieu Brussel vertegenwoordigt de voedselverspilling 12% van de hoeveelheid restafval (witte vuilniszakken) : de helft daarvan zijn niet bereide resten, een vierde zijn niet geopende vervallen voedingswaren (nog in de verpakking dus) en een vierde zijn bereide maaltijdresten. Brood, patisserie en koekjes maken een vijfde van die 12% uit.

Die toestand is niet alleen ethisch onaanvaardbaar, vanuit de gedachte dat meer dan 100.000 mensen in België op voedselhulp een beroep doen, maar er zit ook een enorm zwaar economisch en ecologisch prijskaartje aan vast, namelijk het equivalent van de prijs en de milieu-impact van de productie van die verspilde producten.

De Fevia (Federatie van de voedingsindustrie) schat de jaarlijkse kostprijs van de verspilling in ons land op bijna anderhalf miljard euro, terwijl een brood in de vuilnisbak gooien in termen van energie quasi gelijkstaat met de vaatwasser leeg twee sessies doen afwerken…

Hoe voedselverspilling voorkomen?

Agenda

Lettre d'information