Referenties

Facebook Twitter

Enkele films over brood

De gestolen sleutel van de graanstad/La clé volée de la Cité du grain Realisatie : J.-Ch. Lamy & P.-J. Vranken (episode 1 : Sicilië), 2011, 27 min. italiaans met ondertiteling in het FR, NL, EN,
www.lesliberterres.com(beschikbaar op DVD)

Giuseppe Li Rosi is een boer in Raddusa, de "graanzolder" van Sicilië. Tegen de stroom in van de dominante conventionele landbouw in de streek, gebruikt hij de helft van zijn percelen voor biologische teelten. Maar hij is niet tevreden over het zaaigoed dat hij van de multinationals kan kopen. Het heeft genetische manipulaties ondergaan en zou wel eens aan de basis kunnen liggen van de forse toename van de glutenintolerantie. Daarom heeft Giuseppe Li Rosi ook beslist om beetje bij beetje oude, traditioneel Siciliaanse variëteiten weer in zijn teelten op te nemen. Het rendement is wel merkelijk kleiner en bepaald zaaigoed was tot voor kort nog verboden, maar Giuseppe is overtuigd van het ecologische en sociale belang van zijn strijd.

Les moissons de la faim, Marie-France Collard, 2010, 60 min. (beschikbaar op DVD)

Oogsttijd, tussen de aankondiging van de stopzetting van de uitvoer van tarwe door president Poetin vanwege de droogte in Rusland, de prijzenboom die eruit voortvloeit en de eerste hongerrellen in Mozambique : de film probeert te begrijpen wat er bij ons voor de boeren gebeurt, nu ze onderhevig zijn aan de wetten van de vrije markt en tegelijk zelf ook het hoofd moeten bieden aan de ontregeling van het klimaat. Daartegenover toont de situatie in Bolivia een ander beleid, waar voedselsoevereiniteit behoort tot de streefdoelen van de regering van Evo Morales, een breuk met de kannibalenorde van de wereld, zoals Jean Ziegler het noemt. Een reportage die wel degelijk van bij ons is, behoorlijk technisch in bepaalde stukken, maar instructief voor wie de mechanismen van de reële en virtuele markt wil begrijpen en die wil begrijpen waarom de landbouwprijzen zo doldraaien de laatste jaren.

Gouden graan/Les blés d’or. Un film sur les rencontres des paysans boulangers, Honorine Perino, Netwerk Zaad in boerenhanden / Réseau Semences paysannes, 35 min. + bonus, verkrijgbaar op DVD en te bekijken op de website van Wervel (www.wervel.be/tarwe).

Een groep boeren, bakkers, wetenschappers en diëtisten vinden elkaar rond hun gemeenschappelijke passie : tarwe. Wakker geschud door de toenemende problemen van de glutenintolerantie, die waar¬schijnlijk verband houden met de industriële bakkerijsector, wisselen ze hun kennis en goede praktijken uit om het behoud na te streven van de grote biodiversiteit aan klassieke granen en van de knowhow van de bakkers.


Les blés dor door latelevisionpaysanne

Manger peut-il nuire à votre santé ?, « Partie 2 : Enquête sur le pain », Eric Guéret & Isabelle Saporta, 2011, 20 min.

Geïntrigeerd door de resultaten van een bloedafname die wijst op hoge gehalten zware metalen en andere residu’s van pesticiden, heeft de journaliste Isabelle Saporta het onderzoek gevoerd naar de bedrijfskolommen van de productie van vier van de meest geconsumeerde voedingsproducten in Frankrijk : varkensvlees, appels, brood en zalm. Het tweede deel van deze reportage toont de uit-spattingen van de industriële broodproductie, van de landbouwer tot bij de bakker, en legt ons uit waarom dit basisproduct met zorg gekozen moet worden als men gezond wil blijven. De journaliste stelt ook initiatieven voor alternatieve productie en nieuwe consumptiepatronen voor, voor een landbouw en een voeding met meer respect voor de planeet en de mensen.


Manger peut-il nuire a la sante_2/5_Mer 16 fev... door buggeeXP

Le blé : chronique d’une mort annoncée, Marie-Monique Robin, 2007, 52 min. (beschikbaar op DVD) :

Tarwe wordt in de vijf werelddelen geconsumeerd en beslaat een vijfde van de bewerkte grond op onze planeet. De mens is tarwe beginnen telen tienduizenden jaren geleden en heeft dit gewas mettertijd getransporteerd en aangepast aan zeer verschillende milieus. Vandaag is tarwe het basisvoedsel van één op de drie mensen en kent het een buitengewone diversiteit. Maar die biologische rijkdom wordt bedreigd : in de laatste vijftig jaar zijn duizenden tarwevariëteiten verdwenen en zijn de velden uniform gemaakt… Marie-Monique Robin toont in deze reportage hoe de landbouwvoedingsindustrie tegelijk de biodiversiteit en wereldwijde voedselzekerheid in het gedrang brengt door de controle over het zaaigoed in handen te nemen en een maximaal rendement na te streven.

Moissons (22min)

Sinds 30 jaar werkt een kleine Franse bioboerderij rond één thema : het cultiveren van wilde graansoorten en ze overleveren aan de volgende generaties.


MOISSONS film blés anciens Réseau semences... door LeTournel35

Om te raadplegen

www.agribio.be (Agribio) : Belgische biologische coöperatieve die de graankorrel volgt van het veld tot op het bord (Havelange)

www.bioforum.be(Bioforum) : biologische producenten en certificatie

www.boulangerie.net : portaalsite van de artisanale bakkers

www.natpro.be/coindesproducteurs/painsbio (Nature & Progrès) : informatie en documentatie over biologisch brood

www.semencespaysannes.org (Réseau semences paysannes) : Frans boerennetwerk voor de vrijheid van het zaaigoed en het behoud van de klassieke variëteiten (meerdere reportages over de graansoorten en de bedrijfskolom brood)

Om te doen

- Workshops bakker op klassieke wijze in het bakhuis van Hof ter Musschen (Sint-Lambrechts-Woluwé) : www.cebe.be

- Workshops artisanale bakkerij voor de scholen en het grote publiek op de boerderij in Ukkel : www.tournesol-zonnebloem.be/uccle.htm

Agenda

Lettre d'information