Te vermijden

Facebook Twitter

Belgisch witblauw ras

"Le blanc blue belge"

Het Belgisch witblauw ras (zie foto) is een ‘efficiënt’ vleesrund geworden. Daarmee krijg je helaas ook een rund dat enkel met een ingrijpende en dure keizersnede een kalf op de wereld kan zetten. Ze hebben ook vaak hartafwijkingen en problemen met het beendergestel.

De reden hiervoor was dat het fokbeleid te eenzijdig gericht was op de kilo’s en dat de genetische gebreken, verminderde vruchtbaarheid en gebrek aan robuustheid onbelangrijk werden geacht. Onlogisch, want deze kenmerken zijn ook belangrijk voor de bedrijfseconomie.
Laat staan dat in dit verhaal nog aandacht is voor dierenwelzijn.

Indien je over informatie beschikt over de herkomst van je vlees, kies dan best voor tweeledige witblauw, limousins, enz....

Agenda

Nieuwsbrief