Problemen

Facebook Twitter

Brusselaars die hun dagelijkse, goedkope portie vlees willen, staan er zelden bij stil dat hiervoor vaak soja als veevoeder wordt gebruikt en dat ze hiermee onrechtstreeks bijdragen tot het verdwijnen van het amazonewoud.

Van nature eet een koe geen maïs of soja uit , maar gras. Handig, want mensen kunnen geen gras verteren ; het rund wel, meer zelfs ze maken er eiwitten van. De mest van de koe maakt het grasland en de akkers vruchtbaar. Het bodemleven verwerkt de mest, zodat de planten de voedingsstoffen gemakkelijker opnemen. Gronden die minder vruchtbaar zijn of ongeschikt voor akkerbouw, zijn vaak wel geschikt voor vee. Dat geldt voor de meerderheid (68,7%) van de landbouwgrond in de wereld.

Milieu-impact

Een studie van de nationale vereniging van Hoeveproducenten toont aan wat de uitstoot wordtt als koeien niet langer gras eten maar gevoed worden met soja. Hieronder een samenvattende tabel met de resultaten van de studie.

CO2 uitstoot (per kg vlees) van verschillende types rundsvlees

Rundsvlees met voldoende grasland Rundvlees met onvoldoende grasland (extra krachtvoer) Rundsvlees met krachtvoer op basis van sojavoeder (verlies aan regenwoud niet meegerekend) Rundsvlees met krachtvoer op basis van sojavoeder (verlies aan regenwoud meegerekend)
7.87 Kg CO2 14.17 Kg CO2 7.87-14.17 Kg CO2 34.19-40.49 Kg CO2

Indien de koeien genoeg grasland hebben, produceren ze relatief weinig broeikasgassen (CO2 en methaan). De uitstoot van broeikasgassen wordt geneutraliseerd door de opslag van CO2 in humus in de bodem en de vegetatie van het grasland (grasland is een reservoir van koolstof). In deze omstandigheden is de productie van rundsvlees gunstiger voor het klimaat dan in het geval de dieren niet gevoed worden met gras.

Er is dus duidelijk een link tussen het intensief voederen met soja de vernietiging van het regenwoud en een hoge uitstoot van CO2.

Agenda

Lettre d'information