De problemen

Facebook Twitter

Elk jaar is anders : fruitbomen hebben een gans jaar nodig om mooi fruit voort te brengen. Te arme grond, insectenplagen, te kleine vruchten maar vooral slechte weersomstandigheden op bepaalde tijdstippen van het jaar, kunnen de oorzaak zijn van verminderde of vernietigde oogst.

Daarom zouden we elk jaar moeten waarderen wat de natuur en de kennis van de producenten ons bieden. Dat zal op een gegeven ogenblik het beste zijn.

Spijtig genoeg zijn er nog veel fruittelers die de verkeerde keuze maken om appelvariëteiten te produceren die niet aangepast zijn aan ons Belgisch klimaat maar wel makkelijker op de markt gebracht kunnen worden. Zo heeft de consument natuurlijk minder keuze.

Waar kan je tegenwoordig nog lekkere kleine zure appeltjes vinden ?

Agenda

Lettre d'information