Problemen

Facebook Twitter

Grondstoffen

Onze overconsumptie van vlees verteert veel grondstoffen. Er moeten grote hoeveelheden planten geproduceerd worden om de dieren te voederen. Zo is 10 kg tot 15 kg gerst of tarwe nodig is voor de productie van 1 kg rundvlees.

Ze kan de broodnodige eiwitten uit vlees eveneens uit plantaardige bronnen halen. Peulvruchten hebben 10 keer minder oppervlakte nodig voor de productie van dezelfde hoeveelheid eiwitten als aanwezig in 1kg vlees.

Zo komt het dat in Frankrijk het grootste deel van de graangewassen wordt gebruikt voor het voederen van dieren. In Brazilië, hebben ze dan weer meer dan een miljoen hectare bos verwoest om plaats te maken voor soja die wordt gebruikt als veevoer.

Broeikasgassen

Dierenteelt is ook verantwoordelijk voor 18% van de mondiale broeikasgassen. Ter vergelijking, de productie van een kilo rundvlees genereert bijna 80 keer meer broeikasgassen dan een kilo tarwe en vertegenwoordigt het equivalent van 60 km rijden met de auto.

Water

Vlees produceren verbruikt veel water. Er is 5x meer water nodig voor produceren van dierlijke eiwitten dan voor plantaardige.

  • 1 kg rund (intensieve teelt ) = 50.000 l water
  • 1 kg kip (in legbatterij) = 5000 l water

Ter vergelijking : dagelijks een douche nemen gedurende een jaar komt overeen met ± 20.000 l water

Besluit

Het rapport van de ONU besluit dat de teelt één van de meest schadelijke invloeden heeft op de waterbronnen vanwege de massale toevoer van pesticiden en dierlijke uitwerpselen .

Agenda

Lettre d'information