Te vermijden

Facebook Twitter

Vermijd chocolade te kopen geproduceerd door onderbetaalde boeren en /of door kinderen. Deze chocolade brengt de toekomst van de volgende generaties in gevaar.

De voornaamste oorzaak van kinderarbeid is de armoede van de familie, de lage vergoeding van de producenten laat hen niet toe om personeel in te huren.

Zelfs indien de producenten hun kinderen naar school zouden willen sturen, dan is dit niet mogelijk door afwezigheid van gebouwen en rurale zones. De ouders zijn daarenboven niet in staat om schoolboeken te kopen of om een leraar te betalen.

Internationale Arbeidsorganisatie

De internationale arbeidsorganisatie (OIT) maakt een verschil tussen de taken die kinderen binnen een familie uitvoeren, enerzijds deel uit makend van het doorgeven van kennis, anderzijds de kinderarbeid.

In het eerste geval zullen de uitgevoerde werken het kind niet belemmeren om naar school te gaan en zal het fysisch en psychologisch evenwicht niet verstoord worden. Het werk is een onderdeel van de opvoeding van het kind.

In het tweede geval doet het kind gevaarlijk werk en wordt het uitgebuit( fysieke mishandeling,ondervoeding, werken met gevaarlijke producten en materiaal) en komt zijn gezondheid en opvoeding in gevaar.

Agenda

Lettre d'information