Urban agriculture symposium

Facebook Twitter
De stad staat voor zware uitdagingen (demografie, vervuiling, sociale ongelijkheid, …), en de stadslandbouw treedt geleidelijk op de voorgrond als een strategische ontwikkelingsas. Net als in andere steden, leeft deze dynamiek ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom wil het Gewest initiatieven in het domein van de stadslandbouw ondersteunen.

In het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu nodigen Leefmilieu Brussel en de cel Landbouw van Brussel Economie en Werkgelegenheid u uit voor een dag gevuld met denkoefeningen en gedachtenuitwisselingen rond de Brusselse uitdagingen, om aldus een de eerste stap te zetten naar de structurering van een gewestelijk netwerk voor stadslandbouw, en het promoten van het ondernemerschap.

In de voormiddag wordt een overzicht gegeven van de Brusselse, Belgische en Europese projecten, waarbij de verschillende mogelijke ondernemersbenaderingen worden belicht die deze sector biedt. Daarna volgt een denkoefening over mogelijke beleidslijnen voor de stad. In de namiddag wordt, tijdens thematische workshops, naar concrete antwoorden gezocht en kunnen de verschillende spelers elkaar ontmoeten. Thema’s zoals stedenbouw, opleidingen of economische leefbaarheid komen aan bod om dit nieuwe onderdeel van de stadsontwikkeling hierin beter te integreren.

Wanneer ?

26 maart 2014 van 8u30 tot 17u00

Waar ?

AREA 42 , Paleizenstraat 46A, 1030 Brussel

Uitnodiging
Klik op het logo

Zich inschrijven

Agenda

Lettre d'information