Boeren

Facebook Twitter

Ten tweede wensen boeren geen afhankelijkheid ten opzichte van de enkele wereldwijde concerns (Monsanto, Basf, Bayer, Novartis,...) die de zaad – en pootgoedhandel en de sproeistoffenhandel beheren. Door het verkrijgen van patenten op hun GGO-zaaigoed (en de bijhorende sproeistoffen) verkrijgen deze bedrijven een zeer machtige positie in de voedingsmarkt.

Er is de vrees voor zeer duur zaaizaad eens het ggo-zaad de markt gaat beheersen en geen ander pootgoed of zaaizaad meer gecommercialiseerd zal worden. Hierdoor zouden boeren volledig afhankelijk worden van enkele grote spelers. Zelfs boeren die kiezen voor klassiek zaaigoed zullen op termijn royalties moeten betalen aan deze bedrijven aangezien door middel van kruisbestuiving een deel van hun oogst “besmet” zal worden met gepatenteerde GGO’s.

Agenda

Lettre d'information