Ecosysteem

Facebook Twitter

Ten derde stellen zij als alternatief dat bioboeren vandaag over de hele wereld aan de slag gaan met resistente aardappelrassen zonder genetische manipulatie en dat het dus mogelijk is om aardappelen te telen met goede smaakeigenschappen zonder dat genetische manipulatie en sproeistoffen nodig zijn. Dit proces van natuurlijke kruisingen wordt reeds duizenden jaren beoefend en heeft steeds goede resultaten opgeleverd.

Er zijn twee grote voordelen aan deze werkwijze. Ten eerste zijn de gevolgen voor het ecosysteem onbestaande. GGO’s daarentegen schakelen één of meerdere belagers van de aardappelenplant uit. Dit kan mogelijks onbekende gevolgen voor het leefmilieu hebben. Een tweede risico van GGO’s is het ontstaan van resistentie onkruidsoorten.

Een tweede voordeel van natuurlijke kruisingen is de genetische diversiteit die hierdoor ontstaat. Dit zorgt ervoor dat soorten plagen makkelijker overleven en zich beter kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (zoals bijv. klimaatsveranderingen). Monocultuur heeft de genetische diversiteit van vele soorten reeds sterk teruggedrongen en GGO’s zouden wel eens de doodsteek kunnen betekenen.

Agenda

Lettre d'information