Zadenfestival

Facebook Twitter
Het festival wil belanghebbenden (kwekers, boeren, tuinders, ondernemers, burgers en ngo’s) verenigen en een positieve boodschap uitdragen : wij willen de basis leggen voor een rechtvaardiger en gezonder systeem, gebaseerd op multi-lokale markten om zo een betere en duurzamere omgeving te creëren voor nu en voor de generaties die volgen.

Het festival brengt uiteenlopende verenigingen, ngo’s en lokale burgers samen die zich willen inzetten om de zaden te bevrijden, te redden en uit te wisselen. Op het festival willen we ontdekken hoe we ons persoonlijk en praktisch kunnen inzetten om de teelt en de handel te vereenvoudigen. We willen laten zien hoe ongelooflijk belangrijk zaden zijn, omdat ze de basis vormen voor ons leven, onze voeding en onze gezondheid. We wijzen octrooien en intellectuele eigendomsrechten op zaden met kracht van de hand. We willen naar een landbouw die in harmonie leeft met de natuur, naar een landbouw zonder ggo’s

Het festival biedt dans, muziek, kunst, zadenruil, workshops over plantveredeling en plant telen, discussies en exposities over duurzame projecten over zaden en omgaan met voedsel in de landbouw en in de keuken.

Plus d’info : www.zadenfestival.be

Agenda

Lettre d'information