Trawlnetten op grote diepte

Facebook Twitter

Ongeveer 80% van de diepzeevisserij in de wereld gebeurt met bodemsleepnetten, een methode die erin bestaat reusachtige verzwaarde netten over de zeebodem te slepen. Deze methode mikt op vissen uit de diepzee, waarvan veel soorten in gevaar zijn vanwege hun zeer lange ontwikkelingscyclus.

Deze methode is uitermate destructief – ze rukt alle organismen weg die het bodemreliëf vormen – en maar weinig selectief – ongeveer de helft van de inhoud van het net wordt terug in zee gegooid. Die techniek wordt door onderzoekers, NGO’s en de Verenigde Naties of de ICES beschouwd als de meest vernietigende vismethode die op heden bestaat. De soorten van de diepzee (keizersbaars, heilbot, leng, roodbaars en hoki) staan trouwens allemaal op de rode lijst van Greenpeace

Eind 2013, toen verenigingen zoals Greenpeace of Bloom, van wie de petitie ondersteund door een strip van Pénélope Bagieu aanspraak maakt op 600.000 handtekeningen, het sleepnetvissen in diep water aanklaagden, verwierp het Europees Parlement het voorstel om deze vernietigende techniek gewoonweg te verbieden. Die polemiek heeft echter wel voor verandering gezorgd.

Zo heeft Intermarché, de enige Franse distributeur die deze techniek nog toepast via zijn filiaal Scapêche, zich ertoe verbonden om vóór 2015 te stoppen met vissen met sleepnetten op meer dan 800m diepte.

Tegelijk werd in Europa technische vooruitgang geboekt en beschikken vissers nu over netten die steunen op kussentjes die de impact op de zeebodem beperken. Er werden ook diverse technieken ontwikkeld om op een selectievere manier vis te vangen.

Agenda

Lettre d'information