Labels

Facebook Twitter

Aquacultuur is een mogelijkheid als duurzame visproductiemethode, maar enkel op voorwaarde dat strenge normen gerespecteerd worden. Er zijn tal van producenten die kwaliteitsproducten afleveren en tegelijk rekening houden met het leefmilieu en met de toekomst van de zee. Labels kunnen u helpen om duurzame keuzes te maken bij uw aankopen.

Biolabel

Het biolabel garandeert dat een zeeproduct afkomstig is van aquacultuur die strenge normen volgt en het leefmilieu en het dier respecteert. De vissen krijgen gecertificeerd biologische plantaardige voeding en voer op basis van vismeel dat afkomstig is van afsnijdsels van vissen uit een biologische aquacultuur of uit de duurzame visserij.

Het label garandeert minder druk(te) in de kweekbassins (17kg/m³ voor de zalm, terwijl de dichtheid in de bassins gemiddeld 23kg/m³ bedraagt), wat zorgt voor een beter dierenwelzijn en minder gezondheidsrisico’s. De allopathische behandelingen blijven zeer beperkt en pesticiden zijn verboden.

Naturland

Het Naturland-label volgt alle normen van de biologische teelt en gaat zelfs nog verder. Het legt een reeks socio-economische criteria op, waaronder de beperking van conflicten met andere gebruikers van de aquatische hulpbronnen.

Friend of The Sea

Het label Friend of the Sea eist eerbiediging van de omliggende leefgebieden (bijv. : de mangroves). Het eist een aquacultuur die het ontsnappen van vissen beperkt. Net zoals bij biologische teelt zijn GGO-producten en groeihormonen verboden. De aquaculturen met Friend of the Sea-certificaat hebben zich ertoe verbonden om hun koolstofafdruk geleidelijk terug te dringen.

Dit label houdt ook rekening met socio-economische criteria door het beginsel van maatschappelijk verantwoord ondernemen te verzekeren.

ASC

Het ASC-label verzekert het behoud van het milieu, van de natuurlijke waterhulpbronnen en van de diversiteit aan wilde soorten (bijv. : het ontsnappen van vissen vermijden). Er wordt een punt gemaakt van de gezondheid van het dier (bijv. : enkel antibiotica gebruiken bij ziekte) en van het beginsel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (bijv. : verbod op kinderarbeid e.a.).

Er is soms kritiek op het ASC-label. Greenpeace verwijt het label o.a. dat het de aanwezigheid van genetisch gemodificeerde ingrediënten in de gebruikte voeders tolereert. Er wordt het label ook verweten dat het een te grote hoeveelheid vissen per bassin toelaat.

Greenpeace

Greenpeace heeft een gids uitgebracht met hun eigen criteria voor duurzaam gekweekte vis.

Agenda

Lettre d'information