Baltische zee

Facebook Twitter

De Baltische Zee ligt in het noorden van Europa en wordt beschouwd als een van de meest vervuilde zeeën ter wereld, enerzijds vanwege het vele afval dat er via stromen en rivieren naartoe gevoerd wordt, maar anderzijds ook door nucleaire wapentesten, de Tsjernobyl-ramp, het afwerpen van Duits wapentuig tijdens de Tweede Wereldoorlog, ... Daar komt nog de ligging van de Baltische Zee bij, bijna helemaal ingesloten, wat tot gevolg heeft dat er maar heel weinig uitwisseling is met de Noord-Atlantische Oceaan. Het water is koud en gedeeltelijk bevroren in de winter, en dat vertraagt de biologische afbraak van de vervuiling.

Daarom worden in de vissen van de Baltische Zee abnormaal hoge gehalten dioxines en PCB vastgesteld. De EFSA stelt zelfs dat de haringen en zalmen in de Baltische Zee respectievelijk 3,5 en 5 keer meer besmet zijn dan hun soortgenoten in andere oceanen.

Agenda

Lettre d'information