Gezondheidseffecten

Facebook Twitter

De roofvissen, die bovenaan de voedselketen staan, bevatten meer smetstoffen want ze accumuleren de metalen uit de vissen die ze opeten. Die contaminanten stapelen zich op in het vetweefsel : het zijn dus de roofvissen, zoals de tonijn, zwaardvis, zeewolf (zeebaars), en de vette vissen, zoals de sardine en de zalm, die het zwaarst besmet zijn. Het gaat hier om vissoorten die veel geconsumeerd worden in België, dus moeten we hun toestand nauwlettend in het oog houden.

Methylkwik kan maar heel traag geëlimineerd worden door de mens, wat leidt tot storingen in het zenuwstelsel bij het eten van een te grote hoeveelheid besmette vis. De dioxines en PCB worden "persistent organic polluants" (POP – hardnekkige organische vervuilers) genoemd omdat ze zich opstapelen in de vetweefsels gedurende bijna 7 à 8 jaar. Deze beide smetstoffen zijn kankerverwekkend, veroorzaken wel eens stofwisselingsstoornissen en worden omschreven als verstoorders van het endocrien en het immuunsysteem. De personen die het meeste risico lopen, zijn kinderen (groei- en ontwikkelingsstoornissen) en zwangere vrouwen (de contaminanten dringen door de plancentawand).

De vissen afkomstig van aquacultuur zijn doorgaans bijzonder zwaar besmet, want ze krijgen geregeld grote doses pesticiden of geneesmiddelen te verwerken die giftig kunnen zijn voor de mens.

Volgens de CALIPSO-studie is er echter voor de bevolking in het algemeen weinig risico voor besmetting. Door de aanbevelingen van de gezondheidswerkers – per week twee vissen eten, waarvan één vette – op te volgen en eraan toe te voegen dat variëren in de geconsumeerde producten een verstandige keuze is, maar dat er ook best gevarieerd wordt op het vlak van de soort bevoorrading (wild/kwekerij) en van de oorsprong, wordt het risico kleiner.

Bovendien worden de vissen (o.a. door het FAVV) gecontroleerd zodra ze op de veiling aankomen. Er worden stalen genomen voor de analyse van de gehalten van bepaalde stoffen, waaronder de zware metalen. Elk percentage dat uitsteekt boven de normen die aanvaard worden door de Europese reglementering, kan leiden tot een visverbod in de zone en het visbestand met de slechte score.

Agenda

Lettre d'information