Te verkiezen (bis)

Facebook Twitter

6) Labels

Veel visbedrijven zonder label werken op een duurzame manier. Het is echter moeilijk om uit te maken dewelke, zeker als de visboer niet over de nodige informatie beschikt. De labels zijn er om je te helpen en garanderen je zeeproducten die van duurzame visserij afkomstig zijn.

MSC

Het label garandeert dat een vis afkomstig is van visserij met milieuvriendelijke methoden, die intensieve bevissing vermijdt, de impact op het ecosysteem beperkt en een goed georganiseerd beheer van het vissen – in samenspraak met alle betrokken partijen – verzekert.

Het MSC-label is het oudste label (uit 1997) en heeft als grote verdienste dat het bestaat en een voorloper is. Er komt echter ook veel kritiek op. Bijvoorbeeld : hoewel de milieunormen gebaseerd zijn op de resultaten, klinkt uit vele monden het verwijt dat ze niet ver genoeg gaan, o.a. wat de vistechnieken betreft. Het MSC heeft in het verleden al de vangst gecertificeerd van vissen waarvan het met het bestand pover gesteld was. Er wordt het label ook verweten dat het grote vangsten met industriële technieken certificeert en aan de andere kant de kleine boten sanctioneert door een zeer hoge certificatieprijs op te leggen.

Friend of the Sea

Friend of the Sea heeft een lijst ontwikkeld met criteria die visbedrijven die er niet aan voldoen direct uitsluiten. Dat is een belangrijk punt, dat specifiek voor dit label geldt.

Het verzekert de consumenten van vissen waarvan de voorraden niet overbevist worden. Het garandeert het gebruik van selectieve vistechnieken (maximum 8% afval), die geen betekenisvolle impact hebben op de mariene bestanden en geen enkele bijvangst veroorzaken van soorten die op de rode lijst van de UICN staan. De visbedrijven moeten hun energie-efficiëntie verbeteren en hun afvalstoffen goed beheren. Er worden ook normen inzake sociale verantwoordelijkheid opgelegd.

Naturland Wildfish

Naturland Wildfish is een nog heel recent label, dat we nog maar weinig zien in onze etalages. Het legt milieunormen op die behoorlijk ver gaan, maar hanteert ook socio-economische normen (rechtvaardige werkomstandigheden, een correcte verloning, wederzijdse verbintenissen en verantwoordelijkheden, …).

Label islandais

Dit label betreft de IJslandse visbedrijven en garandeert een verantwoordelijk beheer van de visserij en eerbiediging van de mariene hulpbronnen. De vangsten blijven binnen de limieten die toegestaan worden door de bevoegde instanties en de vissen mogen niet afkomstig zijn van overbeviste bestanden. Het visbedrijf moet een methodische benadering van de impact van de visvangst op het ecosysteem uitwerken en moet de beginselen ervan toepassen om de (milieu)effecten ervan in te perken.

Opgelet : Het Delhaize-logo “duurzame visserij” is geen label ; je vindt het trouwens, zonder onderscheid, terug op alle vis die in deze warenhuisketen verkocht wordt.

7) Afwisselen

Een van de belangrijkste tips om duurzame vis te eten is afwisselen. Steek variatie in de soorten die je eet en de visgebieden waar je vis vandaan komt. Aarzel niet om uit de lijst eens een vissoort te kiezen die je onbekend is : je zult aangenaam verrassende ontdekkingen doen. Beperk je niet tot de doorgaans meest gegeten vissoorten en bedenk dat nieuwe vissen ontdekken ook vaak wil zeggen : de beste manier ontdekken om ze klaar te maken.

8) De hele vis gebruiken

Een vis is meer dan zijn filets alleen. Gebruik alle delen van de vis door bijvoorbeeld je vis in zijn geheel te kopen. Met de niet eetbare delen zal je overheerlijke visbouillon kunnen maken, waarmee je sauzen extra smaak geeft of die je als basis voor soepen kunt gebruiken.

Agenda

Lettre d'information