Enquête toekomst Rabad

Facebook Twitter

De context van duurzame voeding in Brussel is enorm geëvolueerd sinds de oprichting van het RABAD. Er zijn veel spelers/projecten bij gekomen en dat is goed nieuws ! Indien het RABAD hierbij nog een vorminggevende rol wil blijven spelen dan moet het mee evolueren.

Daarom stellen we jullie voor om samen na te denken over de toekomst van ons netwerk.

Allereerst willen we bepaalde ideeën van de leden van het RABAD testen door middel van een poll. Op basis van de uitslagen van deze poll zullen scenario’s geschetst worden en nadien besproken tijdens een aantal vergaderingen , om zo te komen tot een werkstructuur voor de volgende jaren.

Via deze vragenlijst willen we een duidelijker beeld krijgen van de mogelijke toekomstige pistes van het RABAD. Het is zeer belangrijk voor het RABAD om de mening te kennen van alle leden. Daarom willen we jullie vragen om deze vragenlijst in te vullen voor 4 maart.

Hartelijk dank bij voorbaat !

Aankruisen indien u akkoord bent

Aankruisen indien u akkoord bent

Aanvinken indien u akkoord bent

Aanvinken indien u akkoord bent

Aanvinken indien u akkoord bent

Aanvinken indien u akkoord bent

Aankruisen indien u akkoord bent

Aanvinken indien u akkoord bent

Agenda

Lettre d'information