Naar een duurzame voedingssysteem

Facebook Twitter
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert sinds enkele jaren acties voor de overgang naar een duurzamer voedingssysteem. Deze acties waren eerst vooral op de vraag gericht, maar kregen een nieuwe impuls met de ontwikkeling en uitvoering van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu– as Duurzame voeding.

Minister Céline Fremault, bevoegd voor leefmilieu en landbouwbeleid, wil een sterke strategie ontwikkelen om vraag en aanbod, productie en consumptie op elkaar af
te stemmen en ze wil tijdens deze workshop een participatief proces lanceren.

Bij wijze van inspiratie zullen een Brusselse stand van zaken, maar ook de lessen uit het Europese URBACT-project « sustainable food for urban communities » worden voorgesteld.

Klik op de afbeelding voor het volledige programma.

Agenda

Lettre d'information