Samenvatting conseil consultatif Good Food

Facebook Twitter

Samenvatting conseil consultatif Good Food

Intern reglement

Het reglement van interne orde werd goedgekeurd zonder
verandering. In bijlage de goedgekeurde versie.

De thematische groepen worden uitgesteld tot 2017 wegens een te
grote werklast van Leefmilieu Brussel.

De volgende conseil consultatif zal plaatsvinden in april. Er
werd
geen datum afgesproken.

Actieplan 2016

Leefmilieu Brussel werkt momenteel aan een actieplan voor 2017
om
de strategie te realiseren.

De details kunnen worden teruggevonden in de slides (bijlage).
Hieronder een korte samenvatting

Beschikbare budgetten

Er zal vooral worden gewerkt met projectoproepen voor het
verdelen
van de beschikbare budgetten.

Er zal een oproep zijn per type actor :
gemeenten, vzw’s, scholen, burgers, burgercollectieven en
bedrijven.
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit praktisch zal worden
uitgewerkt.

Voor vzw’s zal eveneens worden gewerkt met een projectoproep in
plaats van vaste subsidies. Een aantal vzw’s zal nog steeds op
een
vaste subsidiëring kunnen rekenen. Dit zal echter een minderheid
zijn.

Evaluaties

Er werden in 2016 heel diverse nulmetingen uitgevoerd :
perceptie
van de burger, moestuinen op school, voedselverspilling bij de
burger.

Alle projecten worden grondiger geëvalueerd.

Er is een
duidelijke tendens naar het verkrijgen van cijfers op basis van
de
evaluaties van de projecten (waarschijnlijk met als doel
hierover te
kunnen communiceren).

Varia

18 projecten rond voeding in de oproep van circulaire economie.

De
jury is eind van de week.

Er werden vragen gesteld door RdC over de werkdagen die deze
vergaderingen met zich meebrengen en de tijd die BE ter
beschikking
heeft van dit project.

Leefmilieu Brussel denkt na over het externaliseren van een
deel
van het proces.
Agenda

Lettre d'information