12de symposium van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV : 25/11/2016

Facebook Twitter

Op vrijdag 25 november 2016 vindt het 12de symposium van het
Wetenschappelijk Comité van het FAVV plaats, met als onderwerp :
VOEDSELVEILIGHEID BINNEN EEN DUURZAME VOEDSELKETEN

Het symposium omvat 2 luiken :

Voormiddag : voorstelling van een aantal concrete
voorbeelden binnen een ’business-to-business’,
’business-to-consumer’ en ’consumer-to-consumer’ context om
de problematiek te schetsen (onbeperkte deelname).
De presentaties zullen in één van beide landstalen (met
simultaanvertaling) gegeven worden.

Namiddag : parallelle ’workshops’ waar onduidelijkheden of
knelpunten in relatie met voedselveiligheid, wetgeving en/of
beleid die zich kunnen voordoen bij toepassing van een
duurzame(re) benadering binnen de voedselketen, besproken
worden (beperkte deelname).

Voor iedere deelnemer is voorinschrijving noodzakelijk. U zal
een
bevestiging van uw inschrijving ontvangen.
Op 18 november 2016 worden
de inschrijvingen afgesloten.

Meer info hier :
http://www.afsca.be/wetenschappelijkcomite/symposia/2016/

Agenda

Lettre d'information