Rundsvlees

Welkom op de website scanuwproducten.be.

De huidige crisissen in onze voedselproductie tonen aan dat we erg weinig informatie krijgen over de herkomst van onze voedingsproducten. Waar werden ze geproduceerd ? Op welke manier ? Welke additieven werden toegevoegd ? ... Allemaal vragen waar u als consument recht op heeft, maar vaak geen antwoord op krijgt.

Scan uw producten wil u dit antwoord geven. We gaan op zoek naar het verhaal achter uw voedingsproducten en geven informatie over de industrialisering van de voedselproductie. Tegelijkertijd bieden we een aantal alternatieven voor een gezonde, milieuvriendelijke en eerlijke voeding aan.

We beginnen onze website met het verhaal achter ons rundsvlees maar iedere twee maanden krijgt u een nieuw dossier aangeboden. Kom dus zeker nog eens terug voor onze dossiers over appels, chocolade...

Rundsvlees

De vleesproductie in België, zoals ook in andere Europese landen, draait voor het grootste deel op geïmporteerd voedsel. Deze productiewijze is niet duurzaam, niet op sociaal vlak en ook niet op vlak van milieu.

Verdwijnen van de kleine producenten

Op economisch vlak bevoordeelt de huidige productiewijze voornamelijk de spelers op het einde van de keten (supermarkten, groothandelaars...). De producent, eerste schakel in de keten, wordt vaak onvoldoende betaald om zijn kosten te dekken en om een fatsoenlijk inkomen te garanderen. De veeteler is afhankelijk van een klein aantal groothandelaars (voor het veevoer enz.) voor de aankoop van zijn grondstoffen en van de grote distributieketens voor de verkoop van zijn producten. Door het verminderen van de marges, zetten beiden de veetelers aan tot over-investeringen zowel op financieel als op humaan vlak.

Milieuproblemen

De import van veevoerder zorgt eveneens voor een milieuprobleem. Regenwouden verdwijnen om soja te produceren daar waar in België ongeveer de helft van de landbouwgrond bestaat uit grasland. Dit grasland is uitermate geschikt voor de productie van rundsvlees. Koeien eten van nature gras en geen soja. Jammer genoeg buiten we dit voordeel niet uit maar geven wij de voorkeur aan geïmporteerde sojabonen die zorgen voor een grote ecologische voetafdruk.

Additieven

Daarenboven eten we te veel vlees en dierlijke producten (286,2 miljoen ton vlees wordt elk jaar wereldwijd verbruikt , vier keer meer dan in 1960) ! En bovendien zijn te veel van deze dierlijke producten gemaakt met additieven zoals kleurstoffen, bewaarmiddelen, verdikkingsmiddelen .......

Oplossingen

Duurzaam vlees produceren zou betekenen dat we alleen zouden produceren met de voedingsmiddelen waarover we zelf beschikken of met de neven producten van de voedingsindustrie , bestemd voor menselijke consumptie. Het houdt ook in dat de producenten er fatsoenlijk van zouden kunnen leven.

Dit betekent ook dat de consumenten minder vlees zouden eten maar van betere kwaliteit. Kwaliteit in de productie en de verwerking staat synoniem voor smaak, zonder hormonen, zonder additieven of kleurstoffen.

Dit is mogelijk want sommige kwekers hebben hun productie aangepast... Sommige onder hen hebben besloten om meer ecologisch te produceren (bio producenten , zelf in te staan voor het veevoeder en zonder GGO’s), om het vlees zelf te verwerken en om rechtstreeks te verkopen aan de consumenten. En heel dikwijls is deze productie ook diervriendelijk.

In plaats van meer te produceren, hebben ze besloten om beter te doen op sociaal, milieu en economisch vlak.

Neem een kijkje op onze website en ontdek het verhaal achter ons runds- en schapenvlees, en leer alles over lekkere en respectvolle oplossingen voor het milieu.

Reeds gescande producten

Nieuwsbrief

RABAD