Wat doet het Rabad ?

De verschillende georganiseerde evenementen van het Rabad staan open voor een professioneel publiek. Elk bezoek op het terrein, elk evenement, elke werkgroep wordt georganiseerd voor professionelen met het oog op integratie van duurzame voeding in hun activiteiten.

Het Rabad organiseert

  • Speed-dates rond duurzame voeding en landbouw tijdens dewelke de deelnemers professionelen van duurzame voeding ontmoeten
  • Een aperitief rond het thema van vernieuwende projecten in duurzame voeding (zoals Brussels beerproject, Permafungi, enz.)
  • Een groot jaarlijks netwerking evenement met 200 professionelen uit de duurzame voedingssector
  • Werkgroepen per thema

Veel werkgroepen hebben reeds hun nut bewezen (voeding en jongeren, acties om leveranciers en consument samen te brengen, recuperatie van onverkochte producten, promotie van donderdag veggie dag enz). Andere werkgroepen zijn opgestart over thema’s zoals voedselverspilling, duurzame voeding en kansarmen, en nog andere werkgroepen zullen binnenkort aanvatten…

Het RABAD stuurt 2 nieuwsbrieven per maand naar zijn leden. Deze nieuwsbrief bevat een opinie, actuele artikels gelinkt aan duurzame voeding en de Good Food- strategie, presentaties van actoren en projecten rond duurzame voeding in Brussel, ... Een agenda met de Brusselse evenementen rond voeding (gezond, duurzaam) of rond landbouw . Tot slot is er een luik met informatie over vormingen en vacatures. Door deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van wat er in Brussel gebeurt I.v.m. duurzame voeding.

Sommige info is voorbehouden aan de leden. Zij hebben toegang tot een tool dat alle recente informatie, aangebracht door de leden, over duurzame voeding in Brussel groepeert. Via deze tool blijft u volledig op de hoogte van wat er gebeurt in de sector van duurzame voeding.

Bovenop deze nieuwsbrief ontvangen de leden een maandelijkse mail met het verschillend aanbod om hun projecten te ondersteunen alsook een samenvatting van de belangrijkste trends.

Agenda

Nieuwsbrief

Facebook