Het gebruik van soja

Ontbossing

Vleesconsumptie produceert wereldwijd ongeveer evenveel broeikasgassen als de volledige transportsector. De vleesproductie is zeer belastend voor het leefmilieu: 1kg rundsvlees kan in bepaalde gevallen tot 40kg CO2-uitstoot veroorzaken.

De belangrijkste reden hiervoor is het voederen van runderen met soja waarvoor gigantische hoeveelheden tropische Amazonewoud worden gekapt. De onderstaande film geeft aan hoe snel het regenwoud verdwijnt.

Studie: eating up the Amazon

Deze enorme impact is niet altijd zichtbaar wanneer je je stukje rundsvlees koopt in de supermarkt, maar nochtans zijn er mogelijkheden om lekker rundsvlees te eten zonder dat hiervoor regenwoud wordt gekapt.

Reeds gescande producten

Nieuwsbrief

RABAD