Voeding is een fundamentele behoefte van iedereen. Dit is een grote zorg, op lokaal en wereldniveau, door de impact op economisch, sociaal, milieu en gezondheidsvlak. Het RABAD (Netwerk van Brusselse actoren voor duurzame voeding) is ontstaan na een ontmoeting van burgers die overtuigd waren van de noodzaak van een gedragsverandering en van onze manier van denken over de urgentie om deze mondiale plaag in te tomen.

De actoren van dit netwerk wilden graag hun krachten en hun verschillende expertises op gebied van Duurzame Voeding bundelen en organiseerden hun eerste groot evenement op 15 maart 2008 in les Halles des Tanneurs . Ze stelden hun visie en charter voor, getekend in aanwezigheid van de Minister van Leefmilieu Brussel.

Het globale objectief is : komen tot een zo min mogelijk bewerkte voeding, toegankelijk voor iedereen, tot een landbouw met respect voor aarde en producent en tot een evenwichtige verdeling van de hulpbronnen.

Het netwerk groepeert verschillende, gaande van landbouwers, biologische restauranthouders over NGO’s tot fair trade winkels (v. leden) Een diversiteit van leden waardoor het Rabad een systemische visie en een grondig inzicht heeft in de verschillende stadia van de productiecyclus van voeding. Door het samenbrengen van deze expertises is het Rabad de referentie gesprekspartner op gebied van duurzame voeding, geschikt om te antwoorden op al uw vragen.

Het Rabad heeft 3 basisdoelstelling: netwerking, ontwikkeling van projecten en het opzetten van en verdelen van informatie over duurzame voeding.

Om zijn objectieven te verwezenlijken onderneemt het RABAD verschillende acties: networking, werkgroepen, nieuwsbrieven, …

Lid worden van het RABAD.

Nieuws

Doelstellingen van het Rabad

Het Rabad heeft 3 basis doelstellingen: netwerking, ontwikkeling van projecten en het opzetten van en verdelen van informatie over duurzame voeding. (...)

Agenda

28.04.2017 - 28/04 Workshop projecten duurzame voeding 

Het Rabad organiseert een evenement over de spelers in duurzame voeding en hun projecten om de diversiteit van de structuren, types hulp en subsidies van de sector enz voor te stellen en vooral om de kandidaten van de projectoproep PREC 2017 toe te laten van gedachten te wisselen en vragen te stellen aan de laureaten van 2016. Het evenement vindt plaats op 28/04/2017 van 9u tot 13h bij la ferme Nos Pilifs, Trassersweg 347, 1120 Brussel. Worden uitgenodigd om deel te nemen aan het evenement om een presentatie te geven van hun project: de laureaten van 2016 van de projectoproep van PREC be-circular in de sector van duurzame voeding de projectdragers van Co-create van dit jaar in de sector van duurzame voeding de projectdragende verenigingen in duurzame voeding Elke projectdrager zal zijn project gedurende een 10tal minuten presenteren, dan volgen 5 minuten van vraag en antwoord, een langer moment van networking zal plaats vinden tijdens de lunch na het evenement. Doel van het evenement is dat elke deelnemer zijn project voorstelt en uitleg geeft over de eventuele problemen bij het opstellen van het dossier, de wijze waarop de subsidie gebruikt werd voor een goede uitwerking van het project enz. Het evenement staat open voor elke geïnteresseerde speler in duurzame voeding en zal voornamelijk interessant zijn voor de projectdragers die hun kandidatuur gesteld hebben voor de projectoproep van be-circular 2017. De presentaties zullen gevolgd worden door een lunch waar de deelnemers kunnen discussiëren en netwerken met de sprekers. Deelname is gratis voor de leden van het Rabad. Niet leden betalen een bijdrage van 5€ (lunch inbegrepen) Verplichte inschrijving hier (...)

4.05.2017 - 04/05 Beurs Brusselse producenten en transformateurs 

In samenwerking met Belgomarkt organiseert het Rabad een beurs voor Brusselse producenten/transformatoren, die een duurzame opstart willen ,op donderdag 4 mei 2017 bij Belgomarkt vanaf 16u30. Het evenement heeft een dubbel doel: Voor het Rabad: het aanbod van duurzame Brusselse producten voorstellen aan de leden van het Rabad en aan andere professionelen in duurzame voeding, alsook de mogelijkheid tot netwerken aanbieden tussen producenten/transformatoren en spelers in duurzame voeding. Voor Belgomarkt: de Brusselse producenten met wie ze samenwerken ( en anderen) voorstellen aan het grote publiek alsook aan hun klanten. Praktische info Omdat we hier te maken hebben met 2 verschillende objectieven hebben we beslist om de toegang tot het evenement op te splitsen in 2 uurroosters: van 16u30 tot 17u30, zal de beurs enkel toegankelijk zijn voor professionelen in de duurzame voedingssector vanaf 17u30 tot 19u, zal de beurs ook toegankelijk zijn voor het grote publiek alsook voor de professionele spelers. Het evenement vindt plaats bij Belgomarkt, Dublinstraat 19, 1050 Elsene. Een groot aantal producenten/transformatoren zal aanwezig zijn tijdens het evenement, vooral producenten die samenwerken met Belgomarkt maar ook producenten die lid zijn van het Rabad. Sommigen onder hen zullen de bezoekers degustaties aanbieden van hun producten. Een aantal van de leden van het Rabad , Brusselse producenten/transformatoren zullen aanwezig zijn vanaf 16u30 o.a: La ferme nos Pilifs: zij stellen, oa hun gamma producten , Made in pilifs, voor. Vert d'Iris: zij stellen fruit en groenten van hun exploitatie voor Simone a soif: zij stelt haar verfrissende dranken voor, rijk aan fruit en arm aan suiker Permafungi : stelt zijn oesterzwammen in kit voor Slow Food : stelt de applicatie Slow Food planet, l'Alliance des Chefs voor, alsook zijn platformproject van distributie van producten in korte keten voor de Brusselse restauranthouders en zijn interland De juiste lijst van producenten/transformatoren zal u bezorgd worden via de volgende nieuwsbrief. Het Rabad zal eveneens een stand hebben tijdens het ganse evenement. Hier zal uitgelegd worden hoe je lid kan worden, er zal info gegeven worden over de evenementen die georganiseerd worden en andere nuttige informatie. Deelname aan het evenement is gratis. Gelieve u hier in te schrijven met uitleg over uw duurzame organisatie/project indien u wenst deel te nemen aan het eerste deel van het evenement vanaf 16u30 (...)

Nieuwsbrief

Facebook